Onlineföreläsning när du själv vill!

Självledarskap

 

Ett gott självledarskap kräver att vi känner oss själva när utmaningar och kriser kommer.

Inspirationsföreläsning med Mike Florette

I Sveriges har vi ett starkt fokus på vårt självförverkligande. Vi tar ett personligt ansvar när vi ställs inför möjligheter och kriser. I ett självledarskap är det nödvändigt att kunna inspirera, motivera och leda sig själv för att kunna navigera bland de val vi ställs inför. Det kräver styrka, mod och självtillit för i vår snabba föränderliga värld kunna fatta egna hållbara beslut.

 

Din skicklighet i att kunna förstå, reflektera och motivera dig själv prövas i många situationer och du kan behöva utveckla en självmedkänsla för att kunna leda dig själv, må bra och trivas.


I föreläsningen med Mike Florette får du inspiration, konkreta exempel och verktyg för att kunna hantera de utmaningar du ställs inför. Självledarskap är en färdighet, en inställning och att ta ansvar.

 

Innehåll:

  • För att kunna leda dig själv måste du lära känna dig själv
  • Självledarskapets plats i den nya tiden
  • Förstå vad som styr inre och yttre motivation
  • Språket - nyckeln till ditt självledarskap
  • Ha koll på dina drivkrafter
  • Din attityd och inställning
  •  Självmedkänsla - din inre resurs

Onelinekurs där du smidigt lyssnar och tittar från din mobil, dator eller Ipad dygnet runt. Anmäl dig och börja redan nu. Pris 290 SEK  Länk skickas så snart du betalat.


  • Titta dygnet runt i 14 dagar

  • Boka din plats och börja titta direkt

Du får tillgång till föreläsningen  i 14 dagar fr o m att du betalt och erhållit din länk. Anmälan är bindande.