Retorik - Actio

Onlinekurs när du själv vill!

Med Mike Florette, utbildad retoriker på Uppsala universitet och Södertörns högskola, från

HR People, www.hrpeople.nu

Så blir du framgångsrik i hur du framför och presenterar ditt budskap! Här är intensivkursen i actio, framförandet. Du lär dig grundläggande kunskaper för att med flöde, intensitet och fokus kunna använda din energi för dina muntliga presentationer, säljsituationer och andra framföranden.

 

Mike Florette ger dig konkreta råd, tips och tekniker så att du med just ditt kroppspråk, din röst, tonfall och taltempo uppfattas som tydlig, trovärdig och övertygande. Du ökar din kommunikationsförmåga, lär dig retoriska tekniker inom actio som b la hur du ska använda mimik, gester eller röstens för att nå ut och nå fram. Dessutom får du tips och råd för din talängslan.

 

  • Kroppspråket

Lär dig hur du ska röra dig, använda gester och mimik som påverkar publiken.

 

  • Rösten

Vilken sorts röst har du? Artikulerar du tydligt så publiken hör, talar du för snabbt, långsamt eller tyst?

 

  • Talängslan

Lär dig påverka kroppen för att känna dig som en superhjälte!

 

Nu har du chansen att träna dig inför din presentation. Här är minikursen för alla er som vill framföra energirika presentationer och inspirerande tal!

 

 

 

Onelinekurs där du smidigt lyssnar och tittar från din mobil, dator eller Ipad dygnet runt. Boka och börja redan nu. Pris 290 SEK  Länk skickas så snart du betalat.


  • Titta dygnet runt i 14 dagar

  • Boka din plats och börja titta direkt

Du får tillgång till minikursen i 14 dagar fr o m att du betalt och erhållit din länk. Anmälan är bindande, inga återbetalningar görs.