Retorik för alla

Onlinekurs när du själv vill!

Med Mike Florette, utbildad retoriker på Uppsala universitet och Södertörns högskola, från

HR People, www.hrpeople.nu

Här är kursen för alla er som vill bli inspirerade att våga hålla övertygande presentationer, skriva informationstexter och inspirerande tal. Retorik är konsten att övertyga men också ett roligt sätt att ordna tankar, funderingar och budskap så att andra faktiskt förstår vad du menar!

 

  • Etos, patos, logos

Retorikens grundpelare som hjälper dig att öka slagkraften i ditt budskap

 
  • Dispositionsmodell

Med en effektiv disposition underlättar du för mottagaren att ta emot ditt budskap.

 

  • Argumentation

Lär dig att effektivt bygga upp en stark och övertygande argumentation.

 

Mike ger dig konkreta råd, tips och retoriska tekniker så att just du med dina ord uppfattas som övertygande. Du ökar din kommunikations-förmåga, lär dig retoriska tekniker som bl a hur du inleder, argumenterar och lägger upp ditt budskap.

 

 

 

Onelinekurs där du smidigt lyssnar och tittar från din mobil, dator eller Ipad dygnet runt. Boka och börja redan nu. Pris 290 SEK  Länk skickas så snart du betalat.


  • Titta dygnet runt i 14 dagar

  • Boka din plats och börja titta direkt

Du får tillgång till minikursen i 14 dagar fr o m att du betalt och erhållit din länk. Anmälan är bindande, inga återbetalningar görs.